Sälen-Trysil Airport

Interpellation 2014/15:77 av Carl-Oskar Bohlin (M)

av Carl-Oskar Bohlin (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Regeringen beslutade den 3 april 2014 att bidra med 250 miljoner kronor i investeringsstöd till den planerade flygplatsen Sälen-Trysil Airport, som planeras i närheten av Rörbäcksnäs i Dalarna.

Min fråga till infrastrukturminister Anna Johansson är: Kan statsrådet och den nya regeringen lova att detta investeringsstöd fortsatt kommer att finnas tillgängligt för den planerade flygplatsen eller om den nya regeringen avser att dra in detta investeringsstöd?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-10-28 Överlämnad: 2014-10-29 Anmäld: 2014-11-04 Svarsdatum: 2014-11-13 Sista svarsdatum: 2014-11-19
Debatt (6 anföranden)