RUT-avdraget

Interpellation 2017/18:587 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Möjligheten att få en skattereduktion för köp av hushållsnära tjänster infördes av Alliansen 2007. Tusentals nya arbetstillfällen skapades, och många som tidigare arbetat svart började betala skatt. Livspusslet blev lättare att lägga för familjer där båda arbetar, och människor som tidigare stod utanför arbetsmarknaden kunde ta klivet in. 

Under mandatperioden borde det ha tagits initiativ till en översyn av systemen för att göra dem bättre och skapa fler möjligheter för jobb att växa fram. I stället har regeringen försämrat både skattereduktionens storlek och beloppsgränserna. Detta har gjort att komplexiteten och den administrativa bördan ökat ytterligare för både företagen och myndigheterna.

Sverige står inför stora integrationsutmaningar. I tider som dessa är det av stor vikt att politiken fokuserar på att förenkla för företag att anställa och skapa fler jobb för människor med låg eller ingen utbildning. RUT-avdraget är ett lyckat exempel på att det finns en efterfrågan på hushållsnära tjänster om förutsättningarna är de rätta. I stället väljer regeringen att göra precis tvärtom. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Varför försämrar ministern en av de reformer som bevisligen varit mest lyckade för jobbskapande och integration?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-08 Överlämnad: 2018-06-11 Anmäld: 2018-06-12 Inte besvarad: 2018-06-18 Sista svarsdatum: 2018-06-28