Rum för mänskliga möten

Interpellation 2011/12:210 av Högman, Berit (S)

av Högman, Berit (S)

den 30 januari

Interpellation

2011/12:210 Rum för mänskliga möten

av Berit Högman (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Husby kräver respekt! Så sammanfattar den grupp som leder ockupationen av Husby Träff sin kamp för rätten att ha bra offentliga lokaler att mötas i.

Hammarby sjöstad i Stockholm är egentligen en hel stadsdel där ”ingen” har tänkt på behovet av gemensamma mötesplatser och behovet av offentliga rum såväl med som utan tak och väggar.

Överallt i vårt land ser vi att bristen på offentliga rum blir alltmer märkbar.

Små föreningar blir kompis med pizzerian för att över huvud taget kunna samlas.

I en alltmer individualiserad och fragmentiserad tillvaro ökar behovet av gemensamma mötesplatser där kultur, samtal och dialog kan äga rum för människor i alla åldrar.

Den politiska inriktningen under en borgerlig regering – och ett borgerligt Stockholm – går i en helt annan riktning. Våra lokalhållande organisationer har fått allt mindre statligt stöd och affärsgallerior är det som i dag tycks utgöra det ”offentliga rummet”.

Jag frågar därför kultur- och idrottsministern:

Är detta en utveckling som kultur- och idrottsministern verkar för?

Om inte, vad avser kultur- och idrottsministern att göra för att få till stånd en förändring?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-01-30 Anmäld: 2012-01-31 Besvarad: 2012-02-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)