ROT-avdraget och skattekontrollen

Interpellation 2009/10:382 av Pärssinen, Raimo (s)

av Pärssinen, Raimo (s)

den 19 maj

Interpellation

2009/10:382 ROT-avdraget och skattekontrollen

av Raimo Pärssinen (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Den så kallade fakturamodellen vid ROT-avdrag har gett de problem som vi socialdemokrater tidigare varnat för. Statsrådet kunde ha mött dessa genom att ge ökade resurser till Skatteverket. I stället har verket tvingats släppa efter alltmer i skattekontrollen.

Hittills har Skatteverket åtalsanmält 36 företag, med ca 100 personer bakom, som oriktigt påstått att de utfört arbeten hos privatpersoner. Omkring 35 miljoner kronor har betalats ut till företagen som i de flesta fall finns i Stockholm och i Mälardalsområdet.

Det har handlat om kapade personnummer, vilket också är mycket otrevligt för dem vars personnummer utnyttjats. Det är fall där inget jobb över huvud taget har förekommit utan fakturorna har bara skickats in till Skatteverket.

Detta är alltså det mer öppna skattefusket som Skatteverket kan komma åt genom att den påstådde köparen reagerar. Frågan är dock vilket fusk som förekommer i form av saltade fakturor, fakturor där materialkostnader läggs in och döljs i arbetskostnaden, skenöverenskommelser där köpare och säljare i maskopi uppger att arbeten utförs och sedan delar på det utbetalade beloppet etcetera.

Den organiserade ekonomiska brottsligheten använder sig ofta av en bred krets av missbrukare och socialt utslagna som uppträder som bulvaner eller kommissionärer. Det vore naivt att tro att denna brottslighet inte uppmärksammat den nya marknad som kombinationen mellan fakturamodellen och de bristande kontrollresurser hos Skatteverket öppnat.

Mina frågor till finansministern är:

1. Vilka åtgärder avser finansministern att vidta med anledning av det skattefusk som pågår kring ROT-avdraget?

2. Vilka åtgärder avser finansministern att vidta mot att den organiserade ekonomiska brottsligheten kan tänkas utnyttja den svaghet i systemet som de bristande kontrollresurserna hos Skatteverket öppnat?

Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2010-05-19 Anmäld: 2010-05-19 Återtagen: 2010-05-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.