Riskkapitalbolag inom äldreomsorgen

Interpellation 2007/08:646 av Pärssinen, Raimo (s)

av Pärssinen, Raimo (s)

den 6 maj

Interpellation

2007/08:646 Riskkapitalbolag inom äldreomsorgen

av Raimo Pärssinen (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Riskkapitalägda vårdbolag tar över alltmer av äldrevården i landet.

Attendo Care är ett av landets ledande privata vårdföretag inom äldreomsorgen och omsätter 2,6 miljarder per år. TV 4:s Kalla fakta har visat att Attendos huvudägare Industri Kapital AB som har kontor i Stockholm trots detta ägs av bolaget Augustas i Luxemburg som i sin tur ägs av Industri Kapitals fonder i skatteparadiset Jersey. Någon verksamhet finns inte på Jersey utan bolagskonstruktionen handlar bara om att undvika skatt på de vinster företaget gör på äldreomsorgen. Enligt Skatteverket kan i princip hela vinsten flyttas utan beskattning med hjälp av ränteavdrag, så kallade räntesnurror, enligt en dom i Regeringsrätten från i höstas.

Attendo har samtidigt fått 28 lex Maria-anmälningar, medicinska anmälningar till följd av vanvård, och anställda hävdar att verksamheterna är underbemannade vilket drabbar främst de äldre men även personalen.

Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) har följande punkter i sina etiska riktlinjer:

2. Det ankommer på medlem att genomföra sin affärsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt och inte inlåta sig i handlingar som skulle kunna vara skadliga för omvärldens bild av riskkapitalnäringen och dess intressen.

4. Varje medlem skall verka för och vidmakthålla etiska normer för sin verksamhet samt handla rättvist och ärligt i alla affärsangelägenheter som fordrar ens medverkan.

Det känns som att dessa etiska riktlinjer inte riktigt följts i fallet ovan.

Mina frågor till statsrådet är:

Avser statsrådet att vidta åtgärder mot att kvaliteten inom omsorgen av våra äldre kan styras av mindre seriösa riskkapitalbolags vinstintressen?

Avser statsrådet att vidta åtgärder mot att företag som genom skattemässig planering undviker skatt tillåts bedriva äldreomsorg?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-05-06 Anmäld: 2008-05-06 Svar fördröjt anmält: 2008-05-16 Besvarad: 2008-06-02
Debatt (9 anföranden)