Resurserna i statens missbrukar- och ungdomsvård

Interpellation 2009/10:280 av Johansson, Morgan (s)

av Johansson, Morgan (s)

den 5 mars

Interpellation

2009/10:280 Resurserna i statens missbrukar- och ungdomsvård

av Morgan Johansson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Den statliga missbrukarvården och ungdomsvården är under stark ekonomisk press. Förra året lades bland annat Frösö LVM-hem ned, med 19 platser och 50 anställda. Nu planeras ytterligare neddragningar över hela landet. Enligt medieuppgifter rör det sig om över ytterligare 60 platser som ska bort och över 150 anställda.

I Skåne berörs vårdhemmet Lunden i Lund, en behandling för unga kvinnor med missbruksproblem, och vårdhemmet Karlsvik i Höör, med behandling för missbrukande män. Sammanlagt kan 20 platser försvinna och 45 tjänster.

Bakgrunden är den svåra ekonomiska situationen för Statens institutionsstyrelse, Sis. Det är inte ovanligt att vård för missbrukare och utsatta ungdomar är bland det första som kommunerna drar ned på när man får ont om pengar. Uppenbarligen är det också så den här gången, vilket lett till stora underskott för Sis.

Det har inte blivit bättre av att staten vid samma tidpunkt dragit in alla statliga subventioner i missbrukar- och ungdomsvården. De satsningar som den förra regeringen gjorde har den borgerliga regeringen avvecklat. Det gäller ”Kontrakt för livet” i missbrukarvården, där de statliga pengarna tog slut vid årsskiftet 2009/10, och det så kallade MVG-projektet i ungdomsvården som avvecklades förra året.

Nu står myndigheten inför mycket stora neddragningar, om inget görs. De stora förlorarna blir de ungdomar och missbrukare som inte får tillgång till den professionella vård som Statens institutionsstyrelse kan erbjuda. Och om neddragningarna får fortsätta så blir följden också ett stort avbräck när det gäller kvalitets- och metodutveckling inom den sociala vården.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att undvika att de förestående neddragningarna genomförs?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att utveckla den statliga missbrukar- och ungdomsvården, så att antalet platser kan bli fler och beläggningen högre?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-03-05 Anmäld: 2010-03-05 Besvarad: 2010-03-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)