Resultat av utförsäljningen av Bilprovningen

Interpellation 2013/14:535 av Leif Pettersson (S)

av Leif Pettersson (S)

till Statsrådet Peter Norman (M)

 

Efter att marknaden för fordonsbesiktning öppnades upp för konkurrens 2010 valde få nya aktörer att etablera sig i Sverige. Regeringen valde därför 2012 att dela upp Svensk Bilprovnings stationsnät i tre delar, varav två skulle säljas. 

Den första tredjedelen såldes till bolaget Opus med kopplingar till ett riskkapitalbolag på Cypern. Den andra tredjedelen togs först över av de motor- och branschorganisationer som var delägare i gamla Svensk Bilprovning och fick namnet Besikta. Det ska nu säljas vidare till riskkapitalbolaget Volati. Volati driver redan nu Besiktas stationer.

Nyligen presenterade Transportstyrelsen sin utvärdering av marknaden för fordonsbesiktning. Det visar sig att priserna har ökat och att öppettiderna har försämrats. Transportstyrelsen visar också att privata monopol på fordonsbesiktning har uppstått, särskilt i Norrlands inland.

Transportstyrelsen belyser även att besiktningsföretagen vid kontroller relativt ofta missar att kontrollera bilbälten och moderna bilars elektronik för avgasreningen. Bristerna beror enligt Transportstyrelsen på brister i företagens kvalitetssystem.

Vi socialdemokrater varnade för den här utvecklingen redan innan beslutet om utförsäljningen togs av regeringen och Svensk Bilprovnings bolagsstämma.

Hur ser statsrådet på resultatet av utförsäljningen av Bilprovningen och möjligheterna till bra fordonsbesiktning till rimliga priser i hela landet även i framtiden? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-05-28 Överlämnad: 2014-05-30 Sista svarsdatum: 2014-06-16 Besvarad: 2014-06-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (5 anföranden)