Restriktioner i restaurangbranschen

Interpellation 2020/21:320 av Alexandra Anstrell (M)

av Alexandra Anstrell (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Krögare i Stockholm och hela Sverige går på knäna och är hårt drabbade av coronapandemin. Det slår naturligtvis hårt mot hela näringslivet, men hotell- och restaurangbranschen är en av de branscher som drabbas hårdare än andra på grund av de politiska beslut som tagits om att förbjuda alkoholservering efter klockan 20 och att det beslutet nu förlängts med väldigt kort varsel.

När rekommendationer och regler ändras med kort varsel är det inte så lätt att planera vare sig för personal eller inköp av varor.

Det ser riktigt mörkt ut för många företagare i Stockholms stad och län, och i dag påbörjar de ett upprop som ska ske under en minut varje dag klockan 15. Då uppmanas krögare och deras personal att gå ut på gatorna med grytor och kastruller, slevar och lock och låta så mycket de kan. De ställer därmed krav på att regeringen ska se till att stöd som utlovats utbetalas. Det handlar alltså inte bara om att få möjlighet till stöd, utan det handlar också om att det ska vara smidiga ansökningsförfaranden och snabbare utbetalningar.

I fjällen ropar krögare på hjälp. Gäster som är på besök önskar sitta lite längre än till klockan 20 i de säkra miljöer som krögarna möjliggör. Skistar och krögarna anstränger sig å det yttersta för att tillhandahålla säkra miljöer för sina gäster. Nu inför helgen hade krögarna hoppats på att kunna ha öppet längre än till klockan 20. I stället förlängs beslutet till den 24 januari.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

  1. Vilka åtgärder är ministern villig att vidta för att fler restauranger nu inte ska gå i konkurs?
  2. Har ministern och regeringen för avsikt att vidta några åtgärder för att effektivisera ansökningsförfarandet för omställnings- och omsättningsstöd samt säkerställa att utbetalningar görs mer skyndsamt?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-01-15 Överlämnad: 2021-01-17 Anmäld: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-26 Sista svarsdatum: 2021-02-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (18 anföranden)