Rekryteringen av jobbcoacher

Interpellation 2008/09:320 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 6 februari

Interpellation

2008/09:320 Rekryteringen av jobbcoacher

av Luciano Astudillo (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Redan i höstas visste regeringen att väldigt många arbetslösa kommer att behöva Arbetsförmedlingens stöd under 2009 till följd av varselvågen. Man kunde också förutse att Arbetsförmedlingen skulle ha ett stort anslagssparande 2008.

Arbetsförmedlingen fick sent omsider ytterligare resurser och har nu påbörjat rekryteringen av nya jobbcoacher. De ska ha som huvuduppgift att stödja de nya arbetslösa som nu kommer till Arbetsförmedlingen. De nya coacherna ska få en mycket kort utbildning och anställs tillfälligt under 2009 med hjälp av anslagssparandet från 2008. De ska i första hand rekryteras från de arbetssökande i Arbetsförmedlingens system.

Svenskt Näringslivs och LO:s trygghetsfond, TSL, har i ett brev till Arbetsförmedlingens generaldirektör starkt kritiserat rekryteringen av jobbcoacherna. TSL vill träffas och diskutera formerna för detta och vill också dela med sig av sina erfarenheter av arbetet med att hitta lämpliga coacher till arbetslösa. Trygghetsfonden TSL har riktat skarp kritik till upphandlingen av jobbcoacher. De menar: Nuvarande upplägg kommer att leda till dåliga lösningar för individerna och ett dåligt användande av de stora ekonomiska resurser som finns för dessa åtgärder.

Mina frågor till arbetsmarknadsministern är följande:

Varför väntade ministern så länge med att vidta åtgärder för att låta Arbetsförmedlingen använda pengarna som så väl behövdes till personalförstärkningar?

Hur skiljer sig de nya jobbcoachernas arbetsuppgifter från de vanliga coachernas/förmedlarnas?

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av Trygghetsfondens skarpa kritik?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-02-06 Anmäld: 2009-02-09 Svar fördröjt anmält: 2009-02-24 Besvarad: 2009-04-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)