Rekrytering av deltidsbrandmän

Interpellation 2019/20:13 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Räddningstjänsten är en viktig del av vår samhällsservice, och det är betydelsefullt att vi har en hög kvalitet på vår räddningstjänst för att skapa trygghet och säkerhet för våra medborgare.

Ytterst är det varje enskild region och kommun som har ansvar för räddningstjänst och förebyggande verksamhet för att samhällets skydd mot olyckor samt krisberedskap ska bedrivas på ett effektivt och säkert sätt.

Vi har under en tid kunnat ta del av nyheter i medier om att det råder stora svårigheter att rekrytera deltidsbrandmän och att många kommuner väljer att lägga ned mindre brandstationer, vilket till stor del beror på att det saknas deltidsbrandmän.

Det är glädjande att regeringen och ansvarigt statsråd som svar på min skriftliga fråga från tidigare i vår har bekräftat att de delar uppfattningen att det är viktigt att det finns räddningsresurser som snabbt kan vara på plats och påbörja en hjälpinsats och att detta är avgörande för effektiva och säkra insatser.

Det är även glädjande att regeringen och ansvarigt statsråd ser allvaret i att många kommuner inte kan upprätthålla sin beslutade beredskap för räddningstjänst och att en tydlig orsak till detta är att kommunerna av olika skäl har stora svårigheter med att rekrytera och behålla deltidsbrandmän.

Regeringen och ansvarigt statsråd hänvisar även till 2017 års räddningstjänstutredning och att de tänker återkomma med lagförslag. Men faktum är att vi nu befinner oss i 2019, och ansvarigt statsråd och regeringen behöver svara på hur landets räddningsinsatser ska säkras, eftersom de även själva bekräftar att det är avgörande för effektiviteten.

Vi befinner oss även i en period där vi har en sommar framför oss som kräver säkrad beredskap inför skogsbränder och andra påfrestningar. Människor som lever i Sverige behöver garanteras att samhällskontraktet fungerar och att säkerheten och krisberedskapen prioriteras och tas på allvar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta rekryteringen av deltidsbrandmän?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att krisberedskap ska bedrivas på ett effektivt och säkert sätt?

3. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att människor som lever i Sverige ska garanteras att samhällskontraktet fungerar och att krisberedskapen står rustad?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-24 Överlämnad: 2019-09-25 Anmäld: 2019-09-26 Svarsdatum: 2019-10-04 Sista svarsdatum: 2019-10-09
Debatt (7 anföranden)