Rekrytering av deltidsbrandmän

Interpellation 2007/08:623 av Stenberg, Maria (s)

av Stenberg, Maria (s)

den 24 april

Interpellation

2007/08:623 Rekrytering av deltidsbrandmän

av Maria Stenberg (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Från och med kommande årsskifte ska alla nya, som påbörjar utbildning inom räddningsverksamheten, ha högskolebehörighet. Det gäller också brandmän. På många mindre orter, som till exempel i Arjeplog, arbetar brandmännen deltid. De har sin huvudsakliga sysselsättning i något annat yrke.

Regeringens kommande gymnasieutbildning innebär att de yrkesförberedande utbildningarna kommer att ha lägre krav på kärnämnen. Därmed ger de inte automatiskt behörighet till högskolestudier.

Kompetenskravet till denna utbildning har höjts samtidigt som kunskapskraven på de yrkesförberedande utbildningarna sänks. I förlängningen leder denna inkonsekvens till att det blir svårare att rekrytera brandmän, framför allt till deltidsarbete.

Med anledning av detta till jag fråga försvarsministern:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att garantera kommunernas möjlighet att rekrytera brandmän, framför allt på deltid?

Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2008-04-24 Anmäld: 2008-04-24 Återtagen: 2008-04-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.