Rehabilitering för soldater i utlandstjänstgöring

Interpellation 2009/10:67 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 26 oktober

Interpellation

2009/10:67 Rehabilitering för soldater i utlandstjänstgöring

av Monica Green (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Sverige ställer upp när de internationella samfunden kallar. Över hundra tusen svenskar har tjänstgjort som FN-soldater i utlandet och Sverige prioriterar den typen av internationella insatser. Det kan handla om komplexa konflikter där gränsen mellan civila och soldater är flytande. Det närmaste i tid för Sverige är deltagandet i Afghanistan.

Det har dock funnits brister i sättet som man tar hand om soldaterna och officerare när de kommit hem igen. Skadade svenskar kommer hem och hamnar mellan stolarna. Det finns exempel på svårt handikappade, förlamade soldater som inte får den rehabilitering som de behöver när de kommer hem. Kommunen, landstingen och försvaret har olika ansvar men ingen har helhetsansvaret.

Vad avser försvarsministern att göra för att ingen soldat och officerare ska hamna mellan stolarna och att alla får den bästa rehabiliteringen efter traumatiska upplevelser?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-10-26 Anmäld: 2009-11-02 Besvarad: 2009-11-06
Debatt (7 anföranden)