Reglering av bonusar på EU-nivå

Interpellation 2008/09:585 av Österberg, Sven-Erik (s)

av Österberg, Sven-Erik (s)

den 13 augusti

Interpellation

2008/09:585 Reglering av bonusar på EU-nivå

av Sven-Erik Österberg (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Efter mycket hård kritik från bland annat oss socialdemokrater tvingades den borgerliga regeringen att backa från sin positiva hållning till rörlig ersättning och bonusar till de högsta cheferna i statliga bolag.

Trots detta kan vi konstatera att bonusregnet över de svenska bankerna fortsatt under den pågående lågkonjunkturen. Parallellt med stora personalnedskärningar och miljardförluster är detta naturligtvis provocerande.

Den 1 juli i år tog Sverige över ordförandeklubban i EU och kommer att leda arbetet i EU under ett halvår. Regeringen har deklarerat att bonusfrågan står högt på dagordningen under det svenska ordförandeskapet.

Jag vill därför ställa följande frågor till statsrådet:

Hur avser statsrådet att driva frågan om reglering av bonusar under det svenska ordförandeskapet?

I vilka sammanhang och när i tid kommer statsrådet att föreslå förändrade regler på EU-nivå?

Avser statsrådet att ta initiativ till ett tvingande regelverk för EU:s samtliga 27 medlemsländer, och hur ser ett sådant regelverk ut?

När kommer, enligt statsrådets avsikter, medborgarna i Sverige att se resultatet av detta initiativ?

När, enligt statsrådets planer, beräknas de nya reglerna träda i kraft?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2009-08-13 Anmäld: 2009-08-20 Återtagen: 2009-08-21