Regiontågen i Västsverige

Interpellation 2011/12:439 av Johansson, Lars (S)

av Johansson, Lars (S)

den 7 augusti

Interpellation

2011/12:439 Regiontågen i Västsverige

av Lars Johansson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Trafikverket har i Tågplan 2013 drastiskt minskat antalet tågavgångar för regiontågen i Västsverige i förhållande till den planering som har varit. Det är högst anmärkningsvärt eftersom den utökade trafiken med regiontågen har samplanerats mellan Västtrafik och Trafikverket.

Stora ansträngningar har gjorts för att genomföra en stor utbyggnad av kollektivtrafiken inför trängselskattens införande i Göteborg den 1 januari 2013. Västtrafik har beställt 34 nya tåg för 2,5 miljarder kronor och bland annat investerat 300 miljoner kronor i nya stationer för den nya Alependeln.

Staten har genom Trafikverket mycket aktivt medverkat i planeringen och också investerat flera miljarder kronor i nya järnvägsspår mellan Göteborg och Trollhättan. Därigenom har man skapat förutsättningar för en kraftig utökning av trafiken med regiontågen.

Regeringen är därför i högsta grad medansvarig för att regiontågen ska få plats på spåren.

Jag vill därför fråga statsrådet Catarina Elmsäter Svärd om vilka åtgärder statsrådet planerar att vidta för att regiontågen i Västsverige ska gå som planerat den 1 januari 2013.

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2012-08-07 Anmäld: 2012-08-16 Besvarad: 2012-08-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.