Regionalt utvecklingsansvar

Interpellation 2013/14:343 av Åström, Karin (S)

av Åström, Karin (S)

den 11 mars

Interpellation

2013/14:343 Regionalt utvecklingsansvar

av Karin Åström (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Riksdagen sade nyligen ja till regeringens förslag om regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län. Riksdagen anser även att landstingen i Norrbottens och Västernorrlands län bör få regionalt utvecklingsansvar från den 1 januari 2015. Regeringen bör lämna ett lagförslag om detta. Regeringen bör också utreda på nytt om även Västmanlands läns landsting ska få regionalt utvecklingsansvar. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta i beslut den 5 mars 2014.

Riksdagen uppmanade också i ett tillkännagivande regeringen att återkomma till riksdagen med ett förslag till helhetslösning för den regionala organisationen.

Jag har följande fråga:

När avser statsrådet att hörsamma riksdagens begäran och återkomma med en proposition i frågan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-03-11 Anmäld: 2014-03-11 Besvarad: 2014-03-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)