Regionala flygplatsers betydelse för Försvarsmakten

Interpellation 2014/15:69 av Hans Wallmark (M)

av Hans Wallmark (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Miljöministern och vice statsministern Åsa Romson gick nyligen ut med nyheten att det ska utses en särskild förhandlare som ska hjälpa kommuner att bygga bostäder på citynära flygplatser. Bland de flygplatser som skulle kunna omvandlas till bostäder nämnde Romson Bromma, Linköping, Uppsala och Jönköping. 

En nedläggning av Bromma flygplats skulle tillsammans med förslaget att återreglera flygtrafiktjänsten kunna leda till nedläggning av ett flertal regionala flygplatser runt om i landet, inklusive flera flygplatser som Försvarsmakten i dag använder. 

Särskilt allvarligt är hotet om att bygga bostäder på Ärna flygplats i Uppsala. Ärna flygplats är speciellt viktig för att kunna försvara luftrummet runt Stockholm, ett område som Försvarsberedningen i sin försvarspolitiska rapport pekar ut som ett område av strategisk betydelse i försvaret av Sverige. Försvarsberedningen skriver också i sin rapport att: 

Flygstridskrafterna kännetecknas av snabb reaktionsförmåga, rörlighet över stora områden, flexibilitet och en mångsidighet i fråga om vilka uppgifter som kan lösas. De är beroende av baser och har därmed begränsningar i förmågan att upprätthålla kontinuerlig närvaro över ett område. 

Ärna flygplats är föremål för ett omfattande ombyggnadsarbete som stärker flygplatsens militära roll och ytterst försvaret av Stockholm. Ärna har nyligen byggts om för att kunna ta emot större strategiska transportflygplan som C-17. I en andra etapp kommer Ärna att byggas om så att flygplatsen kan ta emot fler JAS Gripen-plan. Ärna används dessutom för att basera incidentberedskapen, och på området finns också Försvarsmaktens luftstridsskola. 

I ett läge där osäkerheten i Sveriges närområde ökar är det viktigt att Försvarsmakten har tillgång till baser över hela landet och särskilt i strategiskt viktiga områden. Detta för att kunna försvara hela landet och upprätthålla incidentberedskap. I ljuset av detta vore det mycket oklokt att fatta beslut som påverkar försvaret av Sverige negativt. 

Vad avser försvarsminister Peter Hultqvist att göra för att garantera att regionala flygplatser av värde för Försvarsmakten inte försvinner, särskilt när det gäller Ärna i Uppsala, som har en central betydelse för luftförsvaret av Stockholm? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-10-23 Överlämnad: 2014-10-24 Anmäld: 2014-11-04 Svarsdatum: 2014-11-06 Sista svarsdatum: 2014-11-14
Debatt (7 anföranden)