Regional nyhetsbevakning

Interpellation 2013/14:441 av Isak From (S)

av Isak From (S)

till Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

 

TV4 lägger ned sina lokala nyhetssändningar. Så många som 140 av de i dag ca 165 tjänsterna försvinner, enligt ledningen för TV4. Förändringarna genomförs i sommar. Redaktionerna i Gävle, Halmstad, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Norrköping, Skellefteå, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro läggs ned helt.

Tidigare har även SVT omstrukturerat sin bevakning av norra Sverige. I det förslaget tog SVT bort 30 tekniska tjänster och 5 sändningsorter, främst i Norrland. Mediebevakningen har minskat, det är inte bra för någon att man inte får ut information ordentligt. TT lämnade Norrland, och även rikstidningarna har dragit sig bort från Norrland och andra glesare delar av landet. Det har varit stora förändringar på nyhetsmarknaden på kort tid.

TV4 satsar nu mer på det nationella Nyheterna, vilket kommer att innebära ett demokratibekymmer då speglingen och mångfalden av nyheter från hela landet minskar.

I TV4:s tidigare sändningstillstånd 2008–2013 fanns ett villkor om minst 16 regionala stationer. Många ställer sig frågande till vilken avvägning regeringen har gjort då Myndigheten för radio och tv nu lämnat ett tillstånd till TV4 utan krav på regionala nyhetssändningar.

Det uppkomna läget ökar oron för att de regionala inslagen kan förstärka en konserverad bild av Sverige. Sverige är större än Stockholm. Västerbotten och Dalarna är mer än väder, och detsamma gäller för resten av Sveriges regioner. Norrbotten är ingen utländsk turistort där väder och badtemperatur är det mest intressanta.

Med utgångspunkt i det uppkomna läget vill jag fråga ministern: Vad avser ministern att göra för att upprätthålla regional nyhetsbevakning i hela landet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-04-16 Överlämnad: 2014-04-16 Besvarad: 2014-05-12 Sista svarsdatum: 2014-05-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)