Regeringssamverkan med Sverigedemokraterna

Interpellation 2012/13:449 av Persson, Peter (S)

av Persson, Peter (S)

den 28 maj

Interpellation

2012/13:449 Regeringssamverkan med Sverigedemokraterna

av Peter Persson (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Alliansen+SD=sant? Det är en formel som kan vara närmare än någon tror i dag. Sverigedemokraterna stöder i voteringar oftare regeringspartierna än den riktiga oppositionen utifrån sina ideologiska grundvalar.

I Norge är Høyre-ledaren Solberg öppen för regeringssamverkan med Fremskrittspartiets Siv Jensen och spelar ned betydelsen av Fremskrittspartiets islamofobi och allmänna invandrarfientlighet. Främlingsfientliga partier har i flera länder utgjort aktivt eller passivt stöd till borgerliga regeringar: Österrike, Nederländerna och Danmark. Moderaternas syskonparti Fidesz i Ungern gör föga för att hindra de verbala attackerna mot judar och terrorn mot romer som utförs av Jobbik och partiets gatukämpar i det så kallade ungerska gardet (Magyar Gárda).

Jobbskatteavdraget har övertagits som central för den ekonomiska politiken av Sverigedemokraterna. De skriver på sin hemsida: "På grund av det ekonomiska läget menar en samlad expertis idag att svensk ekonomi behöver stimulanser för sysselsättning och den reform som anses ge störst effekt, både för sysselsättningen i stort och för vanliga löntagare, är just ett ytterligare jobbskatteavdrag. Därför kommer vi verka för att få in ett femte jobbskatteavdrag i statsbudgeten. Satsningen på ett femte jobbskatteavdrag betyder dock inte att partiet avser att sänka ambitionen om att förbättra situationen för landets pensionärer."

Genom budgeten 2014 kan basen för en samverkan mellan Sverigedemokraterna och statsministerns nuvarande regeringskoalition läggas. Tobias Billströms dubbla signaler som helhjärtat omfattades av flera moderata kommunalpolitiker visar att basen finns. Det är ett intryck som minnet av intervjuerna i de moderata valstugorna i valrörelsen 2002 knappast förminskar.

Vår tidigare partiledare Mona Sahlin lovade i Almedalen följande: "Aldrig någonsin gör vi oss beroende av ett parti som Sverigedemokraterna, i någon politisk församling, någonstans, någon gång, aldrig. Det är mitt besked till er." Det var ett tydligt besked från oss socialdemokrater oavsett partiledare! Frågan är om statsministern och hans parti vågar och orkar vara lika tydliga.

Jag frågar därför nu:

Är statsministern beredd att avge samma löfte som Mona Sahlin?

Avser statsministern att genomföra ett femte jobbskatteavdrag med stöd av Sverigedemokraterna i ett nytt försök att lösa massarbetslösheten i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-05-28 Anmäld: 2013-05-28 Svar fördröjt anmält: 2013-06-07 Sista svarsdatum: 2013-06-11 Besvarad: 2013-06-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)