Regeringens syn på Fatah och den palestinska myndigheten

Interpellation 2015/16:219 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Sedan regeringens tillträde har den vid flera tillfällen visat sin uppskattning för Mahmoud Abbas, den palestinska myndigheten och Fatah.

Bland annat har Abbas bjudits in till Sverige tidigare i år, vilket var en uppföljning av regeringens erkännande av Palestina samt ökat biståndet till den palestinska myndigheten.

Nämnas bör även att Löfven, som nu alltså är Sveriges statsminister, tidigare ska ha uttalat att Fatah är ett systerparti till Socialdemokraterna.

Detta sammantaget föranleder vissa frågor:

  1. Hur betraktar utrikesministern och den svenska regeringen Fatah?
  2. Hur betraktar utrikesministern och den svenska regeringen Mahmoud Abbas?
  3. Hur betraktar utrikesministern och den svenska regeringen den palestinska myndigheten?
Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2015-11-24 Överlämnad: 2015-11-24 Anmäld: 2015-11-25 Svarsdatum: 2015-12-04 Sista svarsdatum: 2015-12-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)