Regeringens styråra

Interpellation 2019/20:94 av Helena Bouveng (M)

av Helena Bouveng (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Inför valet 2014 gick Socialdemokraterna till val på att Sverige år 2020 skulle ha den lägsta arbetslösheten av EU:s 28 medlemsländer. Sedan dess har utvecklingen dock gått åt rakt motsatt håll. Sverige är nu på plats 24 av 28 i EU:s arbetslöshetsliga.

Januariöverenskommelsen saknar tydliga mål och effektfulla reformer för högre tillväxt och full sysselsättning. Nu ökar arbetslösheten, och allt tyder på att läget i svensk ekonomi är på väg att försämras.

Finansministern har vid flera tillfällen beskrivit sin politik med att den ska ses som en styråra. Det gäller överskottsmålet, jämställdhetspolitiken och senast i Ekot den 18 september EU:s lägsta arbetslöshet. Finansministern sa då: Att ha det målet under förra mandatperioden det var ju liksom en bra, det var en bra styråra för politiken.

Det målet har kommit alltmer i skymundan. I regeringsförklaringen 2019 försvann det helt.

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson följande:

 

  1.  Har ministern några andra styråror i sin politik att ta till för att möta en stundande lågkonjunktur och för att trygga jobb och välfärd?
     
  2.  Om det finns ytterligare styråror eller måldokument för regeringens ekonomiska politik som ministern använder sig av denna mandatperiod – vad gör dessa styråror och måldokument mer trovärdiga och effektfulla än den nyligen övergivna styråran för arbetslösheten?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-30 Överlämnad: 2019-10-31 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-19 Sista svarsdatum: 2019-11-19
Debatt (9 anföranden)