Regeringens ståndpunkt i fråga om svaveldirektivet

Interpellation 2011/12:25 av Holm, Jens (V)

av Holm, Jens (V)

den 30 september

Interpellation

2011/12:25 Regeringens ståndpunkt i fråga om svaveldirektivet

av Jens Holm (V)

till miljöminister Lena Ek (C)

EU är i färd med att revidera EU:s svaveldirektiv. För Sveriges del väntas det skärpta miljöregler för sjöfarten. Miljöminister Andreas Carlgren har varit av uppfattningen att rederinäringen och sjöfarten måste anpassa sig och använda renare bränsle.

Därför var vi många som blev förvånade när infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, M, och handelsminister Ewa Björling, M, skrev en debattartikel där de säger att Sverige inte kan acceptera EU:s svaveldirektiv (SvD Brännpunkt den 14 september 2011). Det finns uppenbarligen en djup spricka i regeringen. Motsättningarna bekräftas också av Carlgren i en intervju i Sveriges Radio (Ekot den 16 september 2011).

Detta är en ytterst viktig fråga för miljön och medborgarna måste få tydliga besked.

Med anledning av detta vill jag fråga miljöminister Lena Ek:

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att se till att svaveldirektivet träder i kraft snarast möjligt och med ambitiösa utsläppskrav?

Vilka övriga åtgärder planerar ministern och regeringen för att minska utsläppen av svavel?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-09-30 Anmäld: 2011-10-03 Svar fördröjt anmält: 2011-10-10 Besvarad: 2011-10-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)