Regeringens ståndpunkt i fråga om svaveldirektivet

Interpellation 2011/12:11 av Holm, Jens (V)

av Holm, Jens (V)

den 16 september

Interpellation

2011/12:11 Regeringens ståndpunkt i fråga om svaveldirektivet

av Jens Holm (V)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

EU är i färd med att revidera EU:s svaveldirektiv. För Sveriges del väntas skärpta miljöregler för sjöfarten. Miljöminister Andreas Carlgren har varit av uppfattningen att rederinäringen och sjöfarten måste anpassa sig och använda renare bränsle.

Därför var vi många som blev förvånade när infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, M, och handelsminister Ewa Björling, M, skrev en debattartikel där de säger att Sverige inte kan acceptera EU:s svaveldirektiv (SvD Brännpunkt, den 14 september 2011). Det finns uppenbarligen en djup spricka i regeringen. Motsättningarna bekräftas också av Carlgren i en intervju i Sveriges Radio (SR Ekot, den 16 september 2011).

Detta är en ytterst viktig fråga för miljön och medborgarna måste få tydliga besked.

Med anledning av detta vill jag fråga miljöminister Andreas Carlgren:

Vilka åtgärder kommer miljöministern att vidta för att se till att svaveldirektivet träder i kraft snarast möjligt och med ambitiösa utsläppskrav?

Vilka övriga åtgärder planerar miljöministern för att minska utsläppen av svavel?

Interpellationen är förfallen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-09-16 Anmäld: 2011-09-19 Svar fördröjt anmält: 2011-09-21 Förfallen: 2011-09-30