Regeringens skattepolitik

Interpellation 2013/14:267 av Jansson, Eva-Lena (S)

av Jansson, Eva-Lena (S)

den 31 januari

Interpellation

2013/14:267 Regeringens skattepolitik

av Eva-Lena Jansson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Under snart åtta år har regeringens politik varit inriktad på sänkta skatter. Regeringen har förvandlat ett ekonomiskt överskott på 65 miljarder kronor i statens finanser till ett underskott på 87 miljarder kronor. Så sent som den 12 november förra året beskrevs situationen med statens finanser av finansministern som att ”vi ligger i dag på små underskott”.

Trots att regeringen redan i november visste om att fanns underskott så drev man ändå på att riksdagen skulle fatta beslut om att genomföra skattesänkningar på flera miljarder kronor.

Men bara en månad efter att regeringens förslag till budget röstats igenom i riksdagen med stöd av Sverigedemokraterna så säger nu finansministern att det inte finns utrymme för sänkta skatter.

Min fråga till finansministern är följande:

Avser finansministern att vidta några skyndsamma åtgärder för att få ordning på underskottet i statens finanser?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-01-31 Anmäld: 2014-02-04 Svar fördröjt anmält: 2014-02-21 Besvarad: 2014-04-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)