Regeringens skattehöjningar

Interpellation 2019/20:164 av Sofia Westergren (M)

av Sofia Westergren (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen har sedan 2014 bedrivit en ekonomisk politik som har försvårat för företagande och tillväxt och som har tärt på sammanhållningen i Sverige. Skatterna har ökat kraftigt, regleringarna har ökat och reformerna har uteblivit. Regeringen ska tillsammans med stödpartierna nu ta fram en skattereform och driva igenom en grön skatteväxling. Vad denna skattereform ska innehålla och vilka mer exakta problem den ska lösa är fortfarande i stor utsträckning höjt i dunkel. Hot om höjda skatter på företagande har dock redan kommit från finansministern.

Regeringen ägnade sig förra mandatperioden åt att i miljöns namn införa och höja en mängd skatter som hämmar jobb, tillväxt och sammanhållning. En flygskatt infördes, drivmedelsskatterna sköt i höjden och en kemikalieskatt infördes, för att nämna några saker.

Vilka skattehöjningar som ska inkluderas i januariöverenskommelsens gröna skatteväxling och skattereform är inte helt klart. Riskerna för höjda skatter på fordon, resande och företag är dock påtaglig eftersom det är detta regeringen hittills visat ett stort intresse för att beskatta mer. Ej väl avvägda skatter på företag och människor som lever på landsbygden och utanför våra större städer slår mot sammanhållning och tillväxt i hela landet.

Mina frågor till finansminister Magdalena Andersson är därför:

1. Avser ministern att inkludera en kilometerskatt eller höjda skatter på fordon och resande i den gröna skatteväxlingen eller i den stundande skattereformen?

2. Vilka ytterligare skattehöjningar är aktuella att införa under mandatperioden som en del av den gröna skatteväxlingen?

3. Vilka negativa konsekvenser för företag och människor som lever på landsbygden och utanför våra större städer ser ministern med de miljöskatter som regeringen har infört och höjt samt de som nu planeras som en del av den gröna skatteväxlingen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-11-22 Överlämnad: 2019-11-25 Anmäld: 2019-11-26 Sista svarsdatum: 2019-12-09 Svarsdatum: 2020-01-14
Debatt (13 anföranden)