Regeringens relation till bankerna

Interpellation 2011/12:233 av Persson, Peter (S)

av Persson, Peter (S)

den 14 februari

Interpellation

2011/12:233 Regeringens relation till bankerna

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Finansdepartementets statsråd och statsministern har vid ett antal tillfällen riktat uppmaningar till bankerna i fråga om bonusar och boräntor. Frågan är dock vilken praktisk handling regeringen och statsrådet åstadkommit. Trots ett inte obetydligt ägarinflytande i Nordea, som dessutom medvetet krympts, förefaller inga rejäla försök att åtminstone påverka denna bank via ägarstyrning ha gjorts. Regeringen har inte lagt några hårda förslag om vinst- eller bonusbegränsningar. I fråga om beskattning av finanssektorn så ägnas mer kraft åt att kritisera det förslag som lagts inom EU än att positivt ta fram egna. Statsrådet Norman träffar regelbundet halvårsvis de verkställande direktörerna för de fem storbankerna: SEB, SHB, Nordea, Swedbank och Danske Bank vid de så kallade rundabordskonferenserna. Kanske är det där bankerna får veta att regeringens höga tonläge inte är något att oroa sig över.

Bankerna och hela den finansiella sektorn visar höga vinster. Boräntorna är höga och sparräntorna låga. Folket är missnöjt och kräver handling, inte bara tidningsrubriker. Finansiella tjänster är undantagna från moms. En skatt på finansiella transaktioner har diskuterats inom EU. Här finns politik att göra för en praktisk och pragmatisk finansminister.

Mina frågor till finansministern är:

1. Avser finansministern att i någon form konkret, och inte bara verbalt, försöka påverka bo- och sparräntor?

2. Avser finansministern att lägga fram någon form av förslag till ny eller ändrad beskattning av den finansiella sektorn?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-02-14 Anmäld: 2012-02-14 Svar fördröjt anmält: 2012-02-24 Besvarad: 2012-03-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)