Regeringens politik och vallöften

Interpellation 2008/09:472 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 23 april

Interpellation

2008/09:472 Regeringens politik och vallöften

av Monica Green (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Den nuvarande regeringen gick till val på fler jobb och tog också äran åt sig för de jobb som strömmade till under högkonjunkturen.

Efter ett år i regeringsställning skrev de borgerliga partierna en pamflett med orden:

Alliansregeringens främsta uppgift är att minska det stora utanförskapet och att få fler i arbete. Arbetet mot ungdomsarbetslösheten är av särskilt stor vikt för regeringen. För att fler ska få jobb och för att vi ska ha en välfärd att fördela behöver Sverige fler och växande företag. Det handlar inte bara om jobb och tillväxt, utan också om att ge fler möjligheten att utveckla och förverkliga sina idéer.

Med facit i hand visar det sig att den borgerliga regeringen är helt handfallen i lågkonjunktur och ingen av de utlovade löftena kan hållas. Fanns det något finstilt om att vallöftena bara skulle hållas under högkonjunkturen?

Utanförskapet ökar, arbetslösheten fullkomligt rusar i höjden och allra värst är ungdomsarbetslösheten.

Det har blivit högre arbetsgivaravgifter för småföretagen, och företagarna beskriver krånglet med ROT-avdraget. Antalet företagskonkurser slår rekord.

I stället för att göra någonting åt sina svikna vallöften gör regeringen nu andra uttalanden om att jobben inte längre är den viktigaste frågan. Nu handlar det om ordning och reda – som om det skulle vara något motsatsförhållande.

Om jobben hade varit den viktigaste frågan borde regeringen ta Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet på allvar och investera Sverige ur krisen.

Vad avser statsministern att göra för att jobbskapande åtgärder ska gå före skattesänkningar?

Vad avser statsministern att göra för att löftena om att minska utanförskapet och få fler i arbete ska infrias?

Vilka åtgärder avser statsministern att vidta för att småföretagare ska få lägre arbetsgivaravgift?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2009-04-23 Anmäld: 2009-04-24 Svar fördröjt anmält: 2009-05-06 Besvarad: 2009-05-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.