Regeringens planer med flyget

Interpellation 2019/20:322 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Sverige är ett litet land i utkanten av Europa och dessutom ett land med stora avstånd inom landet. Flyget knyter ihop olika delar av vårt land men också vårt land med övriga världen.

Vi är alla överens om klimatmålen för Sverige och att det innebär omställningar för hela transportsektorn inklusive flyget. Föreningen Svenskt Flyg och Fossilfritt Sverige har tagit fram Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Flygbranschen. Fokus ligger på att ställa om flyget och minska utsläppen men inte nödvändigtvis att minska resandet.

Beskattning av resande i form av flygskatt i stället för fokus på utsläppen har tillsammans med en allmänt avog inställning till flyget gjort att Arlanda förlorat elva långlinjer de senaste två åren.

Sverige behöver flyget och har förutsättningar att vara en drivkraft internationellt för flygets omställning, men då måste de olika intressenterna känna ett stöd från oss beslutsfattare. 

Utredningen om elflyg är ett litet ljus i ett nattsvart mörker. Regeringen tillsatte Arlandarådet, men de har aldrig fått lämna sin slutrapport. Arlanda är i stort behov av ombyggnad, tillbyggnad och modernisering och det handlar inte bara om en fjärde bana.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Thomas Eneroth:

 

  1. Avser ministern att presentera Arlandarapportens slutsatser inom en snar framtid?
  2. Vilka reformer avser ministern att presentera under kommande tid för att stärka flygets villkor och konkurrenskraft? 
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-07 Överlämnad: 2020-02-10 Anmäld: 2020-02-11 Svarsdatum: 2020-03-03 Sista svarsdatum: 2020-03-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)