Regeringens inställning till AP-fonderna

Interpellation 2009/10:190 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 20 januari

Interpellation

2009/10:190 Regeringens inställning till AP-fonderna

av Monica Green (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Finansminister Anders Borg (m) och finansmarknadsminister Mats Odell (kd) har helt olika uppfattningar angående AP-fondernas agerande i bolag och framtid.

Anders Borg hävdar att AP-fonderna inte ska se sig som dominerande och styrande ägare i bolagen. Därför ska de vara försiktiga med att driva frågor om till exempel bonusar.

Mats Odell går rakt emot finansministerns linje. Han vill att AP-fonder ska vara aktiva ägare som tar etiskt ansvar.

De båda ministrarna är också oense om AP-fondernas framtid. Anders Borg är positiv till förslaget att slå ihop AP-fonderna till en gemensam fond. Mats Odell, däremot, är tveksam. Det kan bli färre fonder i framtiden, menar Mats Odell.

Vilken av de båda ministrarnas åsikt är det som är statsministerns syn på och regeringens samlade syn på AP-fondernas framtid?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-01-20 Anmäld: 2010-01-20 Besvarad: 2010-02-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)