Regeringens flygskatt

Interpellation 2017/18:583 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Svenskt Näringslivs nya rapport Jobbskaparnas bokslut – En inventering av regeringens initiativ 2014–2018 pekar på att av de 92 reformer kring företagande som den rödgröna regeringen har genomfört sedan 2014 har 53 varit skadliga för näringslivet i Sverige.

Exempelvis har regeringen nyligen infört en flygskatt som innebär att resor inom Sverige och EU blir 60 kronor dyrare, resor utanför EU blir 250 kronor dyrare och längre resor blir 400 kronor dyrare.

Sverige, ett avlångt land uppe i norra Europa, är beroende av flyg för vår konkurrenskraft och handel och för att människor ska kunna ta sig till länder snabbt och enkelt och därtill inte bara begränsa sig till att besöka länder dit det är enkelt att ta sig med tåg. Vi vinner ingenting på att isolera oss.

Riksdagens utredningstjänst har i en beräkning visat att den nya flygskatten riskerar att leda till en minskning av inrikes resenärer med upp till 1,2 miljoner människor. Varianter på flygskatt har sedan tidigare införts i Danmark, Nederländerna och Irland, men samtliga dessa länder har sedan avskaffat den på grund av dess ytterst negativa konsekvenser på ekonomin. Miljöeffekterna var också ytterst begränsade. SAS har redan aviserat att man kan tänka sig att flytta längre flygningar till Köpenhamn, medan Norwegian har ställt in sin planerade rutt mellan Karlstad och Alicante.

Det är inte bara resenärerna som drabbas vid en flygskatt, utan den riskerar också att leda till färre arbetstillfällen. International Air Transport Association, Iata, har beräknat att införandet av flygskatten i Sverige hotar minst 10 000 arbetstillfällen inom flygindustrin, på flygplatser samt inom hotell- och restaurangbranschen. Sverige behöver ett modernt flyg framåt, och det ska fortsätta att utvecklas, inte avvecklas. En flygskatt i Sverige flyttar bara problemen – den löser dem knappast. 

Jag vill fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Givet ovanstående, vilka vinster ser ministern med att göra det dyrare för svenskar att flyga?

Interpellationen är inlämnad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-06-08 Överlämnad: 2018-06-11 Anmäld: 2018-06-12 Inte besvarad: 2018-06-18 Sista svarsdatum: 2018-06-28