Regeringens finanspolitik och Västmanland

Interpellation 2013/14:171 av Wallén, Anna (S)

av Wallén, Anna (S)

den 27 november

Interpellation

2013/14:171 Regeringens finanspolitik och Västmanland

av Anna Wallén (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Över 13 000 personer i Västmanland är arbetslösa. Samtidigt ropar näringslivet efter kompetens. Var femte rekryteringsförsök misslyckas. Rekryteringsgapet är stort och blir allt större. Detta får stora samhällsekonomiska konsekvenser och hämmar tillväxten.

I detta läge väljer regeringen med Anders Borg i spetsen att prioritera bort investeringar i det som gör människor mer anställbara, utbildning. Regeringen lägger i sin sista budget 0,8 miljarder på skolan, och väljer i stället att satsa 20 gånger så mycket på skattesänkningar. Västmanland drabbas dubbelt genom nedskärningar om 40 miljoner på Mälardalens högskola som är en regional utvecklingsmotor. Akademin tvingas drar ned på antalet utbildningar och minska antalet studenter på hel- och deltid från dagens 12 000 till 10 000. Det är helt fel prioritering. Att i detta läge gå ut med att man avser att genomföra ett femte jobbskatteavdrag är direkt oansvarigt.

Bakom siffrorna återfinns människor, människor med vilja att jobba och med erfarenheter som arbetsmarknaden är i behov av och som kanske bara behöver en kort arbetsmarknadsutbildning eller praktikplats för att kunna ta det sista steget och bli anställda.

I stället hamnar allt fler i ett utanförskap. Antalet människor som står utanför våra trygghetssystem däribland a-kassan som är på rekordlåga nivåer. Detta är alarmerande. Människor tvingas då, som sista utväg, att söka ekonomiskt bistånd för att få mat på bordet och tak över huvudet. Statistiken talar sitt tydliga språk, utbetalningarna har ökat med 31 procent sedan 2007, från 8,1 miljard till 10,6 2012.

Finansministern väljer även bort nödvändiga investeringar inom infrastrukturen. Västmanland är ett av Sveriges främsta industrilän, i centrum av Mälarregionen och med stark koppling till Stockholmsområdet. Goda person- och godstransporter är en viktig förutsättning för en fortsatt utveckling av näringslivet i länet. Därför måste en fullständig och skyndsam fyrspårsutbyggnad Tomteboda–Kallhäll prioriteras. Till det ska läggas att underhåll av tåg och rälsar är kraftigt eftersatt. Inställda och försenade tåg är ett stort problem. Detta drabbar arbetspendlare och företagen.

Mot bakgrund av de omfattande behov av investeringar som finns inom utbildning, skola och infrastruktur har jag följande fråga:

Varför prioriterar finansministern ytterligare skattesänkningar och väljer att låna till ett femte jobbskatteavdrag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-11-27 Anmäld: 2013-11-27 Svar fördröjt anmält: 2013-12-10 Besvarad: 2013-12-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (16 anföranden)