Regeringens åtgärder för att minska konsumtionen av salt och socker i Sverige

Interpellation 2013/14:255 av Niemi, Pyry (S)

av Niemi, Pyry (S)

den 29 januari

Interpellation

2013/14:255 Regeringens åtgärder för att minska konsumtionen av salt och socker i Sverige

av Pyry Niemi (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Boende i Sverige konsumerar i genomsnitt dubbelt så mycket salt som det rekommenderade intaget och vi konsumerar ca 50 kilo socker per person och år, vilket är tre gånger så mycket som rekommenderas av WHO. Livsmedelsverket kommer att stärka kraven på vad som får vara nyckelhållsmärkt, inte minst avseende salt och fettmängder.

Salt och socker är smakbärare. De behövs i matlagning och i livsmedelsprodukter. Samtidigt måste vi vara ärliga och konstatera att vi som konsumenter har svårt att inse hur mycket extra salt eller socker som tillsätts för att skapa produkter som smakar lite extra, tack vare saltet och sockret.

Det är inte bara en fråga om att vilseleda konsumenter. Det handlar också om att förebygga allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, diabetes och så vidare. Nu när Livsmedelsverket skärper till kraven har regeringen ett gyllene läge att göra förändringar för att minska salt- och sockerkonsumtionen. Så frågan till landsbygdsministern blir således:

Vad gör regeringen på kort och lång sikt för att minska konsumtionen av salt och socker i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-01-29 Anmäld: 2014-01-29 Besvarad: 2014-02-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)