Regeringens ambitioner för de långtidsarbetslösa i sysselsättningsfasen

Interpellation 2013/14:309 av Andersson, Johan (S)

av Andersson, Johan (S)

den 24 februari

Interpellation

2013/14:309 Regeringens ambitioner för de långtidsarbetslösa i sysselsättningsfasen

av Johan Andersson (S)

till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

Antalet nyanmälda i det som tidigare kallades fas 3, numera sysselsättningsfasen, ökar för varje vecka.

Jag blir ofta kontaktad av medborgare som snart är inne i sysselsättningsfasen vilka känner en kraftig oro över detta och en uppgivenhet inför den kommande åtgärden.

Mina frågor till arbetsmarknadsministern är:

Vilka råd ska jag ge de arbetssökande som är på väg in i sysselsättningsfasen?

Vilka är regeringens ambitioner med sysselsättningsfasen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-02-24 Anmäld: 2014-02-25 Svar fördröjt anmält: 2014-02-27 Sista svarsdatum: 2014-03-10 Besvarad: 2014-03-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (26 anföranden)