Regeringen och lönebildningen

Interpellation 2012/13:234 av Wasberg, Meeri (S)

av Wasberg, Meeri (S)

den 29 januari

Interpellation

2012/13:234 Regeringen och lönebildningen

av Meeri Wasberg (S)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

Arbetslösheten i Sverige är fortsatt på en hög nivå, och inte minst våra ungdomar har det fortsatt mycket svårt när de söker arbete. Att arbetsgivare gärna önskar sig välutbildade 25-åringar med lång erfarenhet är inget nytt, men det har aldrig tillåtit politiken att ge upp. Den moderatstyrda regeringen verkar dock gå lite på tomgång nu och famlar efter den ena mer förlegade lösningen efter den andra.

Redan våren 2012 anslöt sig Folkpartiet till Centerns krav på sänkta ungdomslöner. I partiledardebatten den 16 januari befäste Jan Björklund detta när han gav sig hän och kvad: Vi måste acceptera lägre ingångslöner för de allra yngsta ungdomarna.

De av oss som förstår den svenska modellen vet att lön, lönenivåer och lönebildning i sig är en fråga för arbetsmarknadens parter och inte en fråga för riksdag och regering.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet:

Har statsrådet gjort det ställningstagandet att regeringen bör ta en mer aktiv del i en diskriminerande lönebildning på den svenska arbetsmarknaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2013-01-29 Anmäld: 2013-01-29 Besvarad: 2013-02-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.