Regeringen och arbetsrätten

Interpellation 2007/08:704 av Björck, Patrik (s)

av Björck, Patrik (s)

den 13 maj

Interpellation

2007/08:704 Regeringen och arbetsrätten

av Patrik Björck (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Ända sedan regeringen tillträdde har det framförts ett dubbelt budskap i arbetsrättsfrågor. Nu senast är det näringsministern och vice statsministern som uttalar sig om lagen om anställningsskydd. Maud Olofsson meddelar att diskussioner pågår inom regeringen om förändringar av anställningsskyddet. Arbetsmarknadsministern har tidigare förnekat att sådana diskussioner finns i regeringen, vice statsministern säger nu att de pågår. Vem ska man lita på?

Med anledning av dessa oklarheter är det många som undrar vad som är regeringens linje.

Avser näringsministern och vice statsministern att vidta åtgärder för att klargöra vad som är regeringens linje?

Avser näringsministern och vice statsministern att ta initiativ till att förändra anställningsskyddet, och i så fall i vilken riktning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-05-13 Anmäld: 2008-05-13 Svar fördröjt anmält: 2008-06-03 Besvarad: 2008-06-10
Debatt (12 anföranden)