Regeringen och arbetslösheten

Interpellation 2019/20:25 av Josefin Malmqvist (M)

av Josefin Malmqvist (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

För sex år sedan lovade Stefan Löfven att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Då var Sverige på plats tio. I stället för att klättra till första plats har Sverige fallit till plats 24. Då svarade regeringen med att ta bort målet.

I SVT:s Agenda den 22 september 2019 sa finansministern att hon skulle varit orolig om arbetslösheten ökade samtidigt som arbetskraftsdeltagandet sjönk. Vi kan konstatera att såväl sysselsättningsgraden som arbetskraftsdeltagandet nu sjunker.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. Varför har regeringen tagit bort målet om lägst arbetslöshet i EU till år 2020?
     
  2. Vilka åtgärder avser ministern att vidta när nu arbetslösheten stiger samtidigt som sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet sjunker?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Överlämnad: 2019-10-03 Anmäld: 2019-10-04 Svarsdatum: 2019-10-11 Sista svarsdatum: 2019-10-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)