Reformer för att öka drivkrafter till arbete

Interpellation 2019/20:96 av Niklas Wykman (M)

av Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Finansminister Magdalena Andersson instiftade ett mål om att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Sedan dess har utvecklingen dock gått åt rakt motsatt håll. Sverige är nu på runt plats 25 i EU:s arbetslöshetsliga, ett mycket stort tapp sedan Magdalena Andersson tillträdde som minister. Sverige återfinns nu i botten tillsammans med länder som Italien, Spanien och Grekland.

Januariöverenskommelsen anger att regeringen ska prioritera att öka drivkrafterna till arbete och att politiken ska bidra till ökad sysselsättning. Men tydliga mål och effektfulla reformer för högre tillväxt och full sysselsättning saknas. Mycket är också höljt i dunkel kring den utlovade skattereformen. Nu ökar arbetslösheten, och allt tyder på att läget i svensk ekonomi är på väg att försämras. Det är tydligt att regeringen inom ramen för januariöverenskommelsen saknar en tydlig plan för vilka åtgärder som bör vidtas för att mildra effekterna av en stundande lågkonjunktur och för att trygga jobben och välfärden.

I ett särskilt papper från EU-kommissionen från september i år rekommenderar kommissionen Sverige åtgärder som motsvarar att förstärka jobbskatteavdraget för grupper som riskerar att hamna långt ifrån arbetsmarknaden. Att sänka skatten på låga inkomster skulle bidra till att förbättra integrationen genom ökat arbetsutbud och ökad sysselsättning, enligt EU-kommissionen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson följande:

 

Kommer ministern att vidta åtgärder för att öka drivkrafterna till arbete och förbättra integrationen i enlighet med januariöverenskommelsen, genom sänkt skatt på arbete – som även är EU-kommissionens rekommendation till Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-30 Överlämnad: 2019-10-31 Anmäld: 2019-11-05 Sista svarsdatum: 2019-11-19 Svarsdatum: 2019-11-26
Debatt (7 anföranden)