Reformer för att möjliggöra att äga sin egen bostad

Interpellation 2018/19:146 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Att äga och förvalta sitt eget boende är en trygghet, både bostadsmässigt men även ekonomiskt på längre sikt. Att ha ett hem som man äger borde vara det optimala på dagens bostadsmarknad.

Det är i dag alltför svårt att bygga sitt eget hus då kommunerna iordningställer alltför få tomträttsområden till försäljning samtidigt som kreditrestriktionerna gör att vanliga medborgare har svårt att få lån till ett eget boende.

Kristdemokraterna vill se lättnader i kreditrestriktionerna. Vi vill också underlätta för ungdomar att kunna köpa sin första bostad genom bospar och startlån.

Sverige behöver en ny egnahemsrörelse som ökar den egna friheten både trygghetsmässigt och ekonomiskt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

  1. Avser statsrådet att lägga fram förslag till riksdagen som innebär ett genomförande av en bosparreform?
  2. Avser statsrådet att lägga fram förslag till riksdagen som innebär ett genomförande av startlån för ungdomar så att de har möjlighet att köpa sitt första ägda boende?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-21 Överlämnad: 2019-03-21 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-04-09 Sista svarsdatum: 2019-04-09
Debatt (9 anföranden)