rävbandmask

Interpellation 2004/05:549 av Elmsäter-Svärd, Catharina (m)

av Elmsäter-Svärd, Catharina (m)

den 25 april

Interpellation 2004/05:549

av Catharina Elmsäter-Svärd (m) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om rävbandmask

I Sverige, Norge och Finland har vi länge haft en särställning när det gäller smittsamma djursjukdomar. Vi har varit skyddade på grund av vårt geografiska läge och vi har utnyttjat detta mycket framgångsrikt genom bra sjukdomsbekämpningsprogram @ mul- och klövsjuka, smittsam kastning, tuberkulos till exempel. Detta har sedan följts upp med lagar om kontroll vid införsel av djur. Beroende på land och djurslag såg bestämmelserna olika ut, men vid risk för exempelvis rabies måste djuret sättas i karantän. Alla har varit överens om att detta var bra. Efter EU-medlemskapet råder andra gemensamma överenskommelser.

I dag har karantän för hundar från EU-länderna på kontinenten ersatts av krav på vaccination mot rabies och krav på avmaskning med avseende på rävbandmask (dvärgbandmask). Om dessa krav följs vid alla hundimporter har man nog ändå ett hyfsat skydd. Det som nu är en alltmer framträdande risk mot att detta sköts är den för vanligt förekommande smugglingen av sällskapsdjur in till Sverige! Detta görs av människor som aningslöst och av okunskap om bland annat riskerna hittat en form att skaffa ett djur.

Den fruktade rävbandmasken är inte något som vi vet i dag finns i Sverige. Om den kommer in med något djur finns stor risk för människors hälsa. Avföring från smittat djur sprider lätt vidare sjukdom över till exempel blåbärsrisen och dess bär. Om människor sedan äter av dessa kan en levercancerliknande sjukdom uppstå, som i värsta fall innebär dödlig utgång.

Detta har gjort att länder som har smittan runtom i Europa särskilt valt att upplysa allmänheten. Veterinärparasitologer i Polen vid Vetenskapsakademin i Warszawa har till exempel länge sysslat med rävbandmaskproblemet. De ger ut varningsbroschyrer till allmänheten. Mina frågor till ministern är därför:

1.Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att denna rävbandmask inte ska komma in i Sverige?

2.På vilket sätt avser ministern att verka för att aktivt upplysa allmänheten om problemet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-04-25 Anmäld: 2005-04-25 Svar fördröjt anmält: 2005-05-10 Sista svarsdatum: 2005-05-16 Besvarad: 2005-05-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.