Rättvisande och förutsebart inkomstunderlag i socialförsäkringarna

Interpellation 2019/20:101 av Solveig Zander (C)

av Solveig Zander (C)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

I den parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande (SOU 2015:21) föreslogs att underlaget för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst skulle förändras till att bygga på ett faktiskt inkomstunderlag i stället för nuvarande regler, som bygger på framtida inkomst.

Detta antas ge en bättre träffsäkerhet och bidra till att en inkomstförlust ersätts rättvist. Framför allt för grupper som har svårt att påvisa framtida inkomst torde detta innebära en stor förbättring. Det gäller exempelvis människor med visstidsanställningar, företagare och andra som av olika skäl har varierande inkomster.

Vårt socialförsäkringssystem är anpassat för människor med långa, stabila anställningar i större företag. Detta trots att fyra av fem nya jobb kommer från små företag. Över 95 procent av Sveriges företag har färre än tio anställda.

En reform av reglerna för beräkning av SGI i enlighet med Socialförsäkringsutredningens förslag skulle förenkla livet för hundratusentals småföretagare runt om i landet. Det skulle ge ökad förutsebarhet, bättre träffsäkerhet och större trygghet för jobbskaparna.

Regeringen har till dags dato inte visat några ambitioner att driva den här frågan vidare. Min fråga är till statsrådet Ardalan Shekarabi är därför:

 

Avser statsrådet att ta initiativ till en reform av inkomstunderlaget för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst i enlighet med förslagen från den parlamentariska socialförsäkringsutredningen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-31 Överlämnad: 2019-10-31 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-15 Sista svarsdatum: 2019-11-19
Debatt (7 anföranden)