Rättvisa villkor för småhusägare

Interpellation 2007/08:655 av Sandberg, Gunnar (s)

av Sandberg, Gunnar (s)

den 8 maj

Interpellation

2007/08:655 Rättvisa villkor för småhusägare

av Gunnar Sandberg (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Villaägarnas Riksförbund har låtit SCB beräkna fastighetsskatten för småhus för 2009. Undersökningen visar att 58 procent av de hus som hittills har haft en låg skatt, under 6 000 kronor per år, nu får en höjd skatt.

Den höjda skatten drabbar hårt småhusen i Jämtland. I sju av länets åtta kommuner får 88–100 procent av småhusägarna höjd fastighetsskatt och i Östersund drabbar det fler än hälften. I kommuner som Lidingö, Danderyd, Nacka och Täby får ingen höjd skatt.

Med stigande taxeringsvärden kommer samtliga småhus i landet att uppnå taket för fastighetsskatten. Taket på 6 000 kronor och avskaffandet av förmögenhetsskatten innebär att högt värderade hus inte drabbas av höjda kostnader annat än marginellt genom uppräkning av index.

Ett småhus i till exempel Lidingö, Danderyd, Nacka eller Täby är en god investering för ägarna. Köp av ett småhus i glesbygden kan däremot av banker betraktas som en osäker affär. I nyhetssändningarna fick vi häromdagen exempel på detta från Strömsund. En kvinna vägrades lån för ett husköp, trots att hennes ekonomi helt var i ordning, eftersom banken ansåg att husets värde troligen kunde sjunka. Ändå anser regeringen att boende i Strömsund ska betala samma skatt för villan som husägare i Danderyd.

Jag vill därför fråga finansministern:

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att småhusägarna i landet får mer rättvisa villkor för sitt husägande?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-05-08 Anmäld: 2008-05-08 Svar fördröjt anmält: 2008-05-22 Besvarad: 2008-06-23