Rättsväsendets ekonomi

Interpellation 2008/09:573 av Bodström, Thomas (s)

av Bodström, Thomas (s)

den 4 augusti

Interpellation

2008/09:573 Rättsväsendets ekonomi

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Ekonomin för svenskt rättsväsen ser allt annat än bra ut. Regeringen måste nu ta fram åtgärder som får ekonomin i balans. Det krävs rationaliseringar. Ett förslag är att polisen nu blir en myndighet. Det skulle både effektivisera arbetet inom polisen och minska kostnader som är gemensamma för polisen. Jag vill fråga justitieministern:

Vilka åtgärder tänker justitieministern vidta för att få ett rättsväsen i balans, och när beräknar justitieministern att rättsväsendet kommer att vara i ekonomisk balans?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-08-04 Anmäld: 2009-08-13 Svar fördröjt anmält: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-20
Debatt (7 anföranden)