Rättsstatens principer

Interpellation 2019/20:49 av Ludvig Aspling (SD)

av Ludvig Aspling (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

En grundförutsättning för rättsstatlighet är rättsväsendets oberoende, vilket innebär att åklagare och domare ska agera utifrån instruktioner och rättskällor och lämna politiska och personliga överväganden utanför.

Under ett fullmäktigemöte i en svenk kommun den 19 september i år identifierade en fritidspolitiker sig sig själv som åklagare i talarstolen, uttalade sedan brottsmisstankar mot sina politiska motståndare och hotade dessa med fängelse.

Åklagaren förklarade sedan att hon konsekvent skulle lägga ned anmälningar i en viss kategori av ärenden, åtala alla anmälare för falsk angivelse och hotade sedan även dessa med fängelse. Detta inte på grund av rättsliga skäl utan baserat på (utifrån den information som gavs vid tillfället) eget tycke.

Sist men inte minst pekade hon också ut Sverigedemokraterna, mitt parti, som särskild måltavla för den åklagarkammaren där fritidspolitikern arbetar.

Jag ser mycket allvarligt på det inträffade.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur säkerställer ministern att rättsstatens principer upprätthålls i Åklagarmyndighetens verksamhet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-14 Överlämnad: 2019-10-15 Anmäld: 2019-10-16 Svarsdatum: 2019-11-05 Sista svarsdatum: 2019-11-05
Debatt (7 anföranden)