Raoul Wallenbergs Center i Gamla riksarkivet på Riddarholmen

Interpellation 2007/08:526 av Blix, Gustav (m)

av Blix, Gustav (m)

den 25 mars

Interpellation

2007/08:526 Raoul Wallenbergs Center i Gamla riksarkivet på Riddarholmen

av Gustav Blix (m)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Nu i mars presenterade den statliga myndigheten Forum för levande historia en utställning och ett informationsmaterial om några av de brott som begåtts under kommunistiska regimer. En liknande satsning genomfördes för några år sedan med målet att vi aldrig ska glömma Förintelsen. Båda är bra exempel på insatser som gjorts för att sprida kunskap om de allvarligaste brotten mot mänskligheten. Men vi borde göra mer.

På många platser runt om i världen finns permanenta museer om brotten som ägde rum under Förintelsen, Sovjetunionens Gulagsystem, den kinesiska kulturrevolutionen eller de röda khmerernas terrorregim i Kambodja. Även Sverige borde ha ett tillgängligt, modernt och intresseväckande kunskapscenter där inte minst landets skolelever genom studiebesök kan få lära sig mer om dessa så viktiga delar av mänsklighetens historia.

En lämplig plats för detta vore det vackra Gamla riksarkivet på Riddarholmen, detta av flera skäl. För det första är byggnadens historia som arkiv i sig en viktig påminnelse om att vi alltför ofta lärt oss om ohyggligheterna först i efterhand i arkiv i stället för att försöka ingripa medan de pågick. För det andra har detta unika statliga byggnadsminne, som stått oanvänt i många år, ett mycket centralt läge i Stockholm med utmärkta kommunikationer.

Men Gamla riksarkivet ligger dessutom endast ett stenkast från den plats där en ung arkitekt vid namn Raoul Wallenberg tänkte sig att man skulle bygga ett nytt badhus på Riddarholmen. Men Raoul Wallenbergs framtid låg inte i arkitekturen; han kom i stället som svensk diplomat i Budapest att rädda tusentals ungerska judar från Förintelsen innan han själv föll offer för den andra totalitära 1900-talsideologin – kommunismen. Wallenberg svarade genom sin gärning för den kanske främsta svenska insatsen under det fasansfulla andra världskriget – en insats som inte alls fått den uppmärksamhet den förtjänar, åtminstone inte i Sverige.

För att hedra Raoul Wallenbergs insats och minnas hans öde föreslår jag att Forum för levande historia byter namn till Raoul Wallenbergs Center för levande historia. Min förhoppning är att centret kan inviga sina nya permanenta utställningslokaler i Gamla riksarkivet på Riddarholmen senast i samband med 100-årsdagen efter Raoul Wallenbergs födelse den 4 augusti 2012.

Med anledning av vad som anförts vill jag därför fråga ansvarigt statsråd:

Är kulturministern beredd att verka för ett nytt kunskapscenter med en bättre permanent utställning om brotten mot mänskligheten i totalitära ideologiers namn till exempel i Gamla riksarkivet på Riddarholmen?

Är kulturministern beredd att verka för att hedra en unik livsgärning genom att Forum för levande historia får bära Raoul Wallenbergs namn?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-25 Anmäld: 2008-03-25 Sista svarsdatum: 2008-04-08 Besvarad: 2008-04-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.