Public service

Interpellation 2017/18:361 av Niklas Wykman (M)

av Niklas Wykman (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Malmö, en vacker stad fylld med puls och historia men också platsen för allt grövre kriminalitet och djupare utanförskap. Malmö är skyltfönstret för den socialdemokratiska politiken, men den som tittar in ser allt fler problem.

Om andelen som får försörjningsstöd i Sverige var lika stor som i Malmö skulle över en halv miljon fler människor i Sverige ha försörjningsstöd. Om arbetslösheten i Sverige låg på samma nivå som i Malmö skulle 280 000 fler sakna jobb. Om integrationen gick lika långsamt i Sverige som i Malmö skulle det ta fem år längre innan hälften av alla nyanlända har ett arbete.

Trots att situationen i Malmö är så oroande är det Staffanstorp som i direktsändning den 25 januari i Opinion live i SVT får stå i skamvrån för bristande mottagande och integrering av nyanlända. SVT har, enligt uppgifter som framkommit efter att programmet sänts, medvetet låtit sina tittare vilseledas och fått Staffanstorps agerande att framstå som bristfälligt, när det i själva verket handlar om Malmö.

Att statstelevisionen undanhöll fakta som medförde att en kommun skyddades från kritik och att en annan angreps är allvarligt. Demokratiministern är ytterst ansvarig för den public service som nu på ett flagrant sätt ägnat sig åt vad som brukar kallas fake news, med resultatet att demokratiministerns egen maktkoalition skyddades och Moderaterna angreps.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Hur avser ministern att säkerställa att public service inte genom felaktiga eller vinklade nyheter och inslag kan anklagas för att på ett otillbörligt sätt påverkar opinionen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-05 Överlämnad: 2018-02-05 Anmäld: 2018-02-06 Svarsdatum: 2018-02-13 Sista svarsdatum: 2018-02-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.