Psykisk ohälsa och sjukskrivningar inom kontaktyrken

Interpellation 2014/15:731 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Vi ser dessvärre en oroande ökning av psykisk ohälsa. Antalet sjukskrivningar ökar markant efter ett antal år med minskade sjukskrivningstal. Det är framför allt inom yrken där man träffar och arbetar mycket med människor, så kallade kontaktyrken, som ökningen är stor. 

Mot bakgrund av ovanstående är min fråga till socialförsäkringsministern:

 

Den psykiska arbetsrelaterade ohälsan ökar i kontaktyrken, där offentlig sektor är överrepresenterad. Vad avser ministern göra för att komma till rätta med denna oroande ökning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2015-07-07 Överlämnad: 2015-07-08 Anmäld: 2015-08-27 Sista svarsdatum: 2015-09-09 Svarsdatum: 2015-09-17
Debatt (9 anföranden)