Prümfördraget

Interpellation 2006/07:656 av Bodström, Thomas (s)

av Bodström, Thomas (s)

den 7 augusti

Interpellation

2006/07:656 Prümfördraget

av Thomas Bodström (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Justitieminister Beatrice Ask är efter ministermötet i EU den 12–13 juni överens med övriga justitie- och inrikesministrar i EU om att integrera delar av Prümfördraget i tredjepelarfrågorna. Artikel 17 i fördraget öppnar för exempelvis utländsk polis att verka i Sverige, men inte nödvändigtvis under svensk lag och svenskt befäl. Detta är en ordning som vi socialdemokrater inte kan acceptera. Sverige ska inte lämna över kontrollen över myndighetsutövning i Sverige till EU. Därför reserverade vi oss mot detta beslut i EU-nämnden.

Jag vill fråga justitieministern hur långt hon är beredd att gå vad gäller ett överlämnande av myndighetsutövning till annat EU-land.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-07 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-16