prostitutionspolisens arbete i Stockolm

Interpellation 2000/01:412 av Segelström, Inger (s)

av Segelström, Inger (s)

den 26 april

Interpellation 2000/01:412

av Inger Segelström (s) till justitieminister Thomas Bodström om prostitutionspolisens arbete i Stockholm

Det är nu över två år sedan lagen om könsköp kom. Polisen i Stockholm har i sitt utomordentliga arbete varit mycket framgångsrik och enligt utvärdering för år 2000 haft mer än en polisiär åtgärd per arbetstillfälle i prostitutionsarbetet. Framgången i stort beror på att polisen varit på plats där könsköpare och gatuprostituerade är och samtidigt i nära kontakt med allmänheten tagit emot tips och medverkat i informationsinsatser samt förberett polisen för åtgärder mot inomhusprostitutionen.

I diskussioner har framkommit att de öronmärkta medel som regeringen och riksdagen beslutat om nu också bör användas i det förebyggande arbetet mot trafficking. S-kvinnor har som en fortsatt utveckling efter könsköpslagen arbetat mycket både i Sverige, i Europa och i FN mot trafficking av kvinnor. Men vi tror inte att det ena kan utesluta det andra eller att arbetet kan bedrivas på samma sätt i ett långsiktigt perspektiv. Prostitutionen i Stockholm med en inriktning i första hand mot gatuprostitutionen bör fortsatta på det framgångsrika sätt som i dag medan utvidgningen både inom Internet och mot trafficking bör komplettera nuvarande arbete samt fortsättningsvis också bedrivas mer i samarbetet i Norden och EU.

Min fråga till justitieministern är om ministern avser att verka för att Stockholmspolisens arbete får fortsätta som i dag.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-04-26 Anmäld: 2001-05-02 Besvarad: 2001-05-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)