prostitution som näringsverksamhet

Interpellation 2002/03:380 av Larsson, Maria (kd)

av Larsson, Maria (kd)

den 12 maj

Interpellation 2002/03:380

av Maria Larsson (kd) till finansminister Bosse Ringholm om prostitution som näringsverksamhet

En kvinna i Halland har fått F-skattsedel för att bedriva näringsverksamhet i form av prostitution, detta trots att det enligt lagen är ett brott att köpa tjänster av en prostituerad.

Med anledning av det ovan anförda vill jag ställa följande fråga:

Avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av att det är möjligt för skattemyndighet att lämna F-skattsedel för verksamhet som är olaglig?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2003-05-12 Anmäld: 2003-05-12 Besvarad: 2003-05-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)