Propositionen om personalliggare och oannonserade kontrollbesök

Interpellation 2008/09:59 av Olsson, Hans (s)

av Olsson, Hans (s)

den 22 oktober

Interpellation

2008/09:59 Propositionen om personalliggare och oannonserade kontrollbesök

av Hans Olsson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

I 2005 års ekonomiska vårproposition lanserade den dåvarande socialdemokratiska regeringen ett brett program mot skatte- och förmånsfusk. Detta fortsatte i budgetpropositionen för 2006 och i vårpropositionen 2006. Det innehöll bland annat stärkt skattekontroll. Skatteverket tillfördes resurser för att anställa 420 personer från 2006 för att öka kontrollen och stoppa skattefusk. Ett förslag var typgodkända kassaregister, och sådana regler ska nu börja gälla från och med den 1 juli 2009. Ett annat förslag var en omvänd momsskyldighet för att motverka skattefusk i byggbranschen. Dessutom skulle företag i restaurang- och frisörbranscherna föra personalliggare och Skatteverket utföra oannonserade kontrollbesök hos dessa företag. Reglerna började gälla från den 1 januari 2007. I princip har den borgerliga regeringen ”levt på” de olika förslag och initiativ mot skattefusket och svartjobben som Socialdemokraterna kom med 2005 och 2006.

Skatteverket har kommit med än flera förslag och har olika projekt för att skapa marknadskonkurrens på lika villkor genom att försvåra svartjobb och samtidigt förenkla skattehantering, särskilt för småföretag som är arbetsgivare.

Åtgärderna med personalliggare och oannonserade kontrollbesök inom frisör- och restaurangbranscherna har varit oerhört framgångsrika. Byggindustrin har samfällt yrkat på att så snabbt som möjligt få delta. I ett utspel den 18 december 2007, för snart ett år sedan, ville statsrådet ha oannonserade kontrollbesök i bygg‑, tvätteri- och taxibranscherna. Ett system med personalliggare skulle också undersökas för bygg- och tvätteribranscherna, liknande det som finns inom restaurangbranschen.

Mina frågor till statsrådet är:

När, enligt statsrådets intentioner, beräknas propositionen om personalliggare och oannonserade kontrollbesök komma, och avser statsrådet att ge besked om vad det är som hakat upp sig i beredningsprocessen?

Vilka andra åtgärder mot det inhemska skattefusket förbereder statsrådet, och kan vi också vänta stöd från statsrådet för de förslag som vi socialdemokrater fört fram i opposition?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-10-22 Anmäld: 2008-10-22 Besvarad: 2008-11-11

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)