Postnords efterlevnad av gällande lagstiftning

Interpellation 2021/22:463 av Thomas Morell (SD)

av Thomas Morell (SD)

till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

Ännu en gång kan man i en artikel i Tidningen Proffs läsa följande text:

”Den 13 april ser de en rumänsk dragbil med en dansk trailer som ligger i omkörning på E20. Ekipaget tas in och kontrollen visar att den nordmakedonska föraren haft en ordinarie veckovila i hytten i Danmark.

– Den otillåtna veckovilan har tagits på speditörens terminal i Danmark och efter att föraren ringt sin chef vill han inte prata mer så just nu står ekipaget klampat i väntan på sanktionsavgiften om 20 000 kronor, avslutar Björn Thunblad.”

Enligt uppgift från säkra källor är det ännu en gång som Postnord har hamnat i polisens nät. Klampning och sanktionsavgift blev resultatet.

Just när jag författar denna interpellation får jag besked om att klampen blivit upplåst efter 36 timmar och ekipaget har avvikit utan att betala sanktionsavgiften.

Det är inte första gången detta sker, och jag vill därför återigen ställa en fråga till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson:


Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att ett statligt bolag efterlever den gällande lagstiftningen och att överträdelser som i fallet ovan inte återupprepas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-04-22 Överlämnad: 2022-04-22 Anmäld: 2022-04-26 Svarsdatum: 2022-05-06 Sista svarsdatum: 2022-05-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)